Puhaltimet

Dustcontrolin puhaltimet ovat nk. keskipakopuhaltimia. Ilma otetaan sisään puhaltimen siipipyörän keskiöstä ja keskipakovoimat painavat sen ulos vasten puhaltimen koteloinnin seinämää. Puhaltimet voivat toimia imuaukko täysin tukkeutuneenakin ilman ylikuumenemisvaaraa. Tasaisen painekäyrän ansiosta järjestelmässä ei tarvita alipaineventtiiliä. Puhallinta ei saa koskaan käyttää, jos putkistoa ei ole kytketty siihen tai jos ilmamäärä ylittää Max Q-arvon, koska tällöin moottori ylikuumenee ja moottorin suojakatkaisija laukeaa.

Dustcontrolin puhaltimet täyttävät ErP-direktiivin 2009/125/EC vaatimukset. ErP, Energy related products directiivi 2009/125/EC pyrkii alentamaan puhaltimien energiankulutusta. Komission asetuksessa (EU) No 327/2011 säädetään tämän direktiivin täytäntöönpanosta. Tehokkuusvaatimukset vaikuttavat Dustcontrolin RAF-valikoimaan.

Näytä lisää Näytä vähemmän
Dustcontrol FIN Petikontie 4, 01720 Vantaa