Keraaminen teollisuus

Keraamisessa teollisuudessa pöly on pikemminkin sääntö kuin poikkeus, mutta niin ei tarvitse olla. Dustcontrol on toimittanut teollisuudelle jo lähes 40 vuoden ajan imujärjestelmiä, kuten pölynpoisto- ja materiaalinsiirtojärjestelmiä sekä keskussiivousjärjestelmiä. Sopusoinnussa kasvavien puhtaus- ja tehokkuusvaatimusten kanssa mielenkiinto myös pölynpoistoa kohtaan on jatkuvasti kasvanut.

Dustcontrolin ratkaisuilla minimoidaan leijuvan pölyn määrä, millä saadaan aikaan merkittäviä terveys- ja turvallisuusetuja. Samalla ne johtavat myös parempaan tuottavuuteen.

Dustcontrol FIN Petikontie 4, 01720 Vantaa