Alipaineen kehittimet

Imuyksikkö on järjestelmän sydän

Imuyksikkö on järjestelmän keskeisin osa. Siellä luodaan alipaine, jonka kautta järjestelmä toimii. Dustcontrolin pölynpoistojärjestelmien alipaineen taso on yleensä 6 – 40 kPa.

Normaaleissa kohdepoisto- ja imurointijärjestelmissämme käytetään turbopumppuja. Tämän laitteen toimintakapasiteetti sopii ihanteellisesti tämänlaiseen järjestelmään. Alipaineen taso kasvaa, kun vastus suurenee. Tämän tärkeän ominaisuuden ansiosta putkistoon ei synny helposti tukoksia. Puhaltimia käytetään, jos käyttökohteessa on savua ja kevyttä pölyä, kuten paperia. Puhaltimen ilmavirta on suurempi ja ne toimivat alhaisemmalla, suhteellisen tasaisella alipainetasolla. Turbopumpuissa ja puhaltimissa käytetään erittäin laadukkaita äänenvaimentimia, katso lisätietoja teknisistä tiedoista.

Kaikkia standardi-imuyksikköjä voidaan käyttää ATEX-sovelluksiin, mikäli alipaineen kehittäjä on sijoitettu ATEX-vyöhykkeen ulkopuolelle.

Turbopumput

Dustcontrolin turbopumput ovat sivukanavapuhaltimia, joissa siipipyörä pyörii äärimmäisen pieni-toleranssisessa
kompressorikotelossa koskettamatta kotelon seinämiin.  Pumppu puristaa ilman kokoon, joten sen kuumeneminen toiminnan aikana on täysin luonnollista. Pumppujen äänenvaimennus on erittäin hyvä, varsinkin suuremmissa pumpuissa. Järjestelmässä voidaan saavuttaa teho- ja energiasäästöjä kytkemällä useampia yksiköitä rinnan ja ohjaamalla käynnistymistä ja pysäytystä tarpeen mukaan.

Puhaltimet

Dustcontrolin puhaltimet ovat nk. keskipakopuhaltimia. Ilma otetaan
sisään puhaltimen siipipyörän keskiöstä ja keskipakovoimat painavat
sen ulos vasten puhaltimen koteloinnin seinämää. Puhaltimet voivat toimia imuaukko täysin tukkeutuneenakin ilman
ylikuumenemisvaaraa. Tasaisen painekäyrän ansiosta järjestelmässä ei
tarvita alipaineventtiiliä. Puhallinta ei saa koskaan käyttää, jos putkistoa
ei ole kytketty siihen tai jos ilmamäärä ylittää Max Q-arvon, koska
tällöin moottori ylikuumenee ja moottorin suojakatkaisija laukeaa.

Dustcontrolin puhaltimet täyttävät ErP direktiivin 2009/125/EC vaatimukset. ErP Energy related Products – pyrkii alentamaan puhaltimien energiankulutusta. Komission asetuksessa (EU)  N:o 327/2011 säädetään tämän direktiivin täytäntöönpanosta. Tehokkuusvaatimukset vaikuttavat Dustcontrolin RAF-valikoimaan.

Näytä lisää Näytä vähemmän
Dustcontrol FIN Petikontie 4, 01720 Vantaa