Evästeiden käyttö / tietosuojakäytäntö

Yrityksen (Dustcontrol) verkkosivuston tietosuojakäytäntö

1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Dustcontrol FIN Oy
Muuntotie 1, Portti D2 
01510 VANTAA

Sähköposti: dc@dustcontrol.fi

www.dustcontrol.fi

2. Verkkosivuston tarjoaminen ja lokitiedostojen muodostaminen

Tärkeää: Käyttäjän IP-osoite on anonymisoitu, mikä tarkoittaa, että ei ole mahdollista tallentaa kenenkään käyttäjän tiettyä IP-osoitetta tietosuojan edistämiseksi ja käyttäjien auttamiseksi noudattamaan GDPR:ää. Aina kun termit IP-osoite tai henkilötiedot mainitaan seuraavassa tekstissä, ne viittaavat anonymisoituun IP-osoitteeseen.

Aina, kun verkkosivustomme avataan, järjestelmämme kerää automaattisesti tietoa vierailevasta tietokoneesta. Nämä tiedot tallennetaan väliaikaisesti lokitiedostoon. Seuraavia tietoja kerätään ja tallennetaan siihen saakka, kunnes ne poistetaan automaattisesti:

 • Selaimen tiedot ja selainversio
 • Käyttöjärjestelmä
 • Käyttäjän internet-liittymäoperaattori
 • Käyttäjän IP-osoite
 • Vierailun päivämäärä ja kellonaika
 • Muut verkkosivustot, joista käyttäjä siirtyy omalle sivustollemme
 • Verkkosivustot, joihin käyttäjä siirtyy omalta sivustoltamme
 • Ladatun tiedoston nimi ja URL-osoite.

Tietojen käsittelyn tarkoitus on mahdollistaa käyttäjän yhteyden muodostaminen verkkosivustoon. Sen vuoksi käyttäjän IP-osoite on tallennettava yhteyden ajaksi. Lokitiedostot tallennetaan verkkosivuston toiminnan varmistamiseksi. Lisäksi käytämme tietoja verkkosivuston optimoimiseksi ja IT-järjestelmiemme turvallisuuden takaamiseksi.

Tietojen käsittely suoritetaan EU:n tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation, GDPR) 6.1 artiklan 7 kohdan mukaisesti. Tietoja kerätään edellä kuvattuihin tarkoituksiin. Tietoja ei käytetä henkilöiden kartoittamiseen.

Tiedot poistetaan, kun niitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty. Jos tietoja kerätään verkkosivustomme käytön helpottamista varten, tietojen poistaminen suoritetaan, kun käyttäjän yhteys sivustoon päättyy. Jos tiedot tallennetaan lokitiedostojen muodossa, poistaminen tapahtuu seitsemän päivän kuluessa. Tietojen säilytys voi jatkua sen jälkeenkin. Tässä tapauksessa käyttäjän IP-osoite poistetaan tai anonymisoidaan sen varmistamiseksi, ettei yhteyden muodostanutta laitetta voida enää tunnistaa.

3. Yhteydenotot sähköpostitse, tuotekyselyt ja huoltopyyntölomakkeet

Asiakkaamme voivat ottaa meihin yhteyttä verkkosivustomme kautta tuotekyselyn tai huoltopyyntölomakkeen muodossa. Näitä yhteydenottotapoja käytettäessä pyynnön käsitteleminen edellyttää, että käyttäjä lähettää meille tiettyjä henkilötietojaan, mikä muodostaa lainsäädännöllisen perusteen tietojen käsittelyyn. Sähköpostiviestissä, tuotekyselyssä tai huoltopyyntölomakkeessa lähetetyt tiedot käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen 6.1 artiklan 7 kohdan mukaisesti. Lisäksi EU:n tietosuoja-asetuksen 6.1 artiklan b) kohdassa määritetyt lainsäädännölliset vaatimukset koskevat tietojen käsittelyä, mikäli yhteydenoton tarkoitus on sopimuksen tekeminen.

Mikäli muut lainsäädännölliset vaatimukset eivät toisin määrää, edellä kuvatulla tavalla kerätyt tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, johon tiedot on kerätty. Se tarkoittaa useimmiten ajankohtaa, jolloin keskustelu käyttäjän kanssa on päättynyt ja on selvää, että asia on käsitelty kokonaan.

4. Evästeiden käyttö

Tällä verkkosivustolla käytetään evästeitä. Evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka tallennetaan käyttäjän tietokoneen selaimeen. Kun käyttäjä vierailee verkkosivustolla, hänen käyttöjärjestelmäänsä saatetaan tallentaa eväste. Eväste sisältää yksilöivän merkkijonon, jonka perusteella selain voidaan tunnistaa, kun samalla selaimella käydään verkkosivustolla seuraavan kerran. Eväste sisältää tietoja, joita käytetään aina tietyn laitteen yhteydessä. Se ei kuitenkaan välttämättä tarkoita, että käyttäjän henkilöllisyys tiedetään.

Yksi evästeiden käyttötarkoituksista on tarjouksien räätälöinti yksittäisille käyttäjille. Käytämme esimerkiksi istuntokohtaisia evästeitä varmistaaksemme, onko käyttäjä jo vieraillut tietyillä verkkosivustomme sivuilla. Tällaiset evästeet poistetaan automaattisesti, kun käyttäjä poistuu verkkosivustolta.

Lisäksi käytämme väliaikaisia evästeitä, joiden tarkoitus on käytettävyyden optimointi. Ne tallennetaan käyttäjän laitteeseen tietyksi ajaksi. Kun käyttäjä vierailee verkkosivustollamme seuraavan kerran tarkoituksenaan palvelujemme käyttäminen, pystymme tunnistamaan automaattisesti, että kyseinen käyttäjä on vieraillut sivustolla aiemmin. Lisäksi tunnistamme aiemmin syötetyt tiedot ja valitut asetukset, jotta niitä ei tarvitse tehdä joka kerta uudelleen.

Käytämme evästeitä myös tilastotietojen keräämiseen verkkosivustomme käyttötavoista sekä sivuston käytön arviointiin, jotta pystymme optimoimaan käyttäjille tarjottavan sisällön mahdollisimman tehokkaasti. Näitä evästeitä käyttämällä pystymme käyttäjän vieraillessa verkkosivustollamme tunnistamaan automaattisesti, onko hän käynyt sivustolla aiemmin. Nämä evästeet poistetaan automaattisesti tietyn ajan kuluttua.

Kun käyttäjä käy sivustollamme, ilmoitamme hänelle, että käytämme evästeitä analysointitarkoituksiin sekä pyydämme käyttäjän suostumusta henkilötietojensa käsittelyyn. Lisäksi voimme ohjata käyttäjän lukemaan tietosuojalausuntomme.

Evästeitä käyttämällä käsiteltyjä tietoja tarvitaan EU:n tietosuoja-asetuksen 6.1 artiklan f) kohdassa lueteltuihin tarkoituksiin oman ja kolmansien osapuolien oikeutetun edun saavuttamiseksi. Jos käyttäjä suostuu henkilötietojensa käsittelyyn analysointitarkoituksessa evästeitä käyttämällä, lainsäädännöllinen peruste on EU:n tietosuoja-asetuksen 6.1 artiklan a) kohta.

Evästeet tallennetaan käyttäjän tietokoneeseen ja lähetetään meille kyseisestä tietokoneesta. Käyttäjä pystyy itse täysin hallitsemaan, miten hän haluaa evästeitä käytettävän. Selaimen asetuksia vaihtamalla käyttäjä voi poistaa evästeet kokonaan käytöstä tai rajoittaa niiden siirtoa. Aiemmin tallennetut evästeet on mahdollista poistaa milloin tahansa. Se voidaan määrittää tapahtumaan myös automaattisesti. Jos verkkosivustomme evästeitä on poistettu käytöstä, se saattaa tarkoittaa, ettei käyttäjä pysty käyttämään kaikkia sivuston toimintoja.

5. Google Analytics, Google Ads ja Google Tag Manager

Google Analytics ja Google Tag Manager

Käytämme Google Analytics -palvelua, jotta voimme taata tarvelähtöisyyden verkkosivustomme suunnittelussa ja sivuston jatkuvan optimoinnin. Se on verkkoanalytiikkaa tarjoava palvelu, jonka tarjoaa Google Inc(https://about.google/intl/fi/)(1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Yhdysvallat; jäljempänä ”Google”). Tässä asiayhteydessä luomme pseudonymisoituja käyttäjäprofiileja ja tallennamme evästeitä. Eväste kerää tietoa käyttäjän tavasta käyttää verkkosivustoa. Näitä tietoja ovat:

 • Verkkoselaimen tyyppi ja versio
 • Käyttöjärjestelmä
 • Verkkosivusto, josta käsin käyttäjä siirtyy omalle sivustollemme (edellinen vierailtu verkkosivusto)
 • Vierailevan tietokoneen isäntänimi (IP-osoite)
 • Palvelinvierailun ajankohta.


Nämä tiedot siirretään jollekin Googlen Yhdysvalloissa olevista palvelimista ja tallennetaan sinne. Tietoja käytetään verkkosivustomme käytön arviointiin, raporttien koostamiseen verkkosivuston tapahtumista, verkkosivustojen ja internetin käyttöön liittyvien lisäpalvelujen tarjoamiseen markkinatutkimustarkoituksessa sekä näiden verkkosivustojen tarvelähtöisen suunnittelun takaamiseksi. Tarpeen mukaan tietoja voidaan siirtää myös kolmansille osapuolille, mikäli laki niin edellyttää tai jos tietojen käsittely on annettu kolmannen osapuolen tehtäväksi. Käyttäjän IP-osoitetta ei missään olosuhteissa yhdistetä muihin Googlen hallussa oleviin tietoihin. IP-osoitteet anonymisoidaan, jotta niitä ei ole mahdollista yhdistää muihin tietoihin (“IP masking”).

Edellä kuvatun kaltaisen tietojenkäsittelyn lainsäädännöllinen peruste on EU:n tietosuoja-asetuksen 6.1 artiklan f) kohta. Haluamme taata tarvelähtöisyyden verkkosivustomme suunnittelussa sekä sivuston jatkuvan optimoinnin. Lisäksi haluamme kerätä tilastotietoa siitä, miten verkkosivustoamme käytetään, sekä arvioida ja optimoida tarjontaamme. Tämä on oikeutettu etumme EU:n tietosuoja-asetuksen 6.1 artiklan f) kohdan mukaisesti.

Evästeiden poistaminen käytöstä

Käyttäjät voivat poistaa evästeiden asentamisen käytöstä verkkoselaimensa asetuksista. Jos verkkosivustomme evästeitä on poistettu käytöstä, se saattaa tarkoittaa, ettei käyttäjä pysty käyttämään kaikkia sivuston toimintoja. Lataamalla ja asentamalla lisäohjelman verkkoselaimeensa käyttäjä pystyy lisäksi rajoittamaan evästeen keräämiä tietoja, jotka liittyvät käyttäjän toimintaan verkkosivustolla (kuten IP-osoitteen tallennus), sekä Googlen suorittamaa tietojen käsittelyä.

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout (englanniksi)

Edellä olevaa linkkiä napsauttamalla on saatavana vaihtoehto selaimen lisäosalle (erityisesti mobiililaitteiden verkkoselaimia varten), joka pystyy rajoittamaan Google Analytics -palvelun suorittamaa tietojen käsittelyä. Suostumuksen peruuttamista varten luodaan eväste, joka estää jatkossa käyttäjän tietojen keräämisen hänen käydessään verkkosivustolla. Suostumuksen peruuttava eväste koskee vain kyseistä verkkoselainta sekä omaa verkkosivustoamme, ja se tallennetaan käyttäjän laitteeseen. Jos käyttäjä poistaa evästeet selaimestaan, suostumuksen peruuttava eväste on asennettava uudelleen.

Lisätietoja tietosuojasta Google Analyticsin käytön yhteydessä on saatavana Google Analyticsin ohjesivuilla https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fi

Google Tag Manager ei kerää tai tallenna mitään tietoa käyttäjiltä. Ohjelma tarjoaa ainoastaan tarvittavan teknologian markkinointisisällön integroimiseksi verkkosivustolle vaivattomasti.

Google Remarketing

Rekisterinpitäjä on sisällyttänyt Google Remarketing -palveluja tälle verkkosivustolle. Google Remarketing on Google AdWordsin ominaisuus, joka sallii yrityksien näyttää mainossisältöä internet-käyttäjille, jotka ovat aiemmin vierailleet yrityksen verkkosivustolla. Lisäksi Google Remarketingin integraatio antaa yritykselle mahdollisuuden tuottaa räätälöityjä mainoksia sekä näyttää käyttäjälle relevanttia mainossisältöä.

Google Remarketing -palvelut toimittaa Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Yhdysvallat.

Google Remarketingin tarkoitus on näyttää käyttäjälle relevantteja mainoksia. Google Remarketing antaa meille mahdollisuuden näyttää mainoksia, jotka on mukautettu yksittäisien käyttäjien tarpeisiin ja kiinnostuksen kohteisiin sopiviksi. Niitä näytetään Googlen verkostoissa sekä muilla verkkosivustoilla.

Google Remarketing tallentaa evästeen käyttäjän IT-järjestelmään. Olemme edellä selostaneet, mitä termi ”eväste” tarkoittaa. Kun evästeitä lisätään käyttäjän järjestelmään, Google pystyy tunnistamaan verkkosivustomme käyttäjän tämän vieraillessa Googlen verkostoon kuuluvalla verkkosivustolla. Google tunnistaa käyttäjän selaimen automaattisesti, kun hän vierailee verkkosivustolla, johon Google Remarketing -palvelu on integroitu. Tällä tavoin Google saa kerättyä henkilötietoja, kuten käyttäjän IP-osoitteen tai selaamistoiminnan sivustolla. Google käyttää kyseisiä tietoja näyttääkseen kullekin käyttäjälle relevantteja mainoksia.

Näiden evästeiden avulla tallennetaan henkilöön liittyviä tietoja, kuten hänen selaamishistoriansa. Jokainen vierailu verkkosivustollamme johtaa tiettyjen henkilötietojen siirtämiseen Googlelle Yhdysvaltoihin. Näitä tietoja ovat muun muassa käytetyn internet-yhteyden IP-osoite. Google tallentaa nämä henkilötiedot Yhdysvalloissa. Tiettyjen ehtojen täyttyessä Google voi välittää tällä tavoin keräämiään henkilötietoja kolmansille osapuolille.

Käyttäjä voi estää verkkosivustomme asettamat evästeet edellä kuvatulla tavalla milloin hyvänsä säätämällä selaimen asetuksia ja siten estämällä kyseisen kaltaisien evästeiden tallentamisen pysyvästi. Jos käyttäjä määrittää selaimensa asetukset tällä tavoin, Google ei enää voi asettaa evästettä käyttäjän IT-järjestelmään. Lisäksi Google Analyticsin aiemmin asettama eväste on mahdollista poistaa milloin tahansa selaimen asetuksia tai muuta ohjelmistoa käyttämällä.

Lisäksi käyttäjät voivat estää Googlen käyttäjäkohtaisesti mukautetut mainokset. Se edellyttää, että käyttäjä vierailee osoitteessa www.google.se/settings/ads kullakin käyttämällään selaimella ja valitsee haluamansa asetukset.

Edellä kuvatun kaltaisen tietojenkäsittelyn lainsäädännöllinen peruste on EU:n tietosuoja-asetuksen 6.1 artiklan f) kohta. Haluamme taata tarvelähtöisyyden verkkosivustomme suunnittelussa sekä sivuston jatkuvan optimoinnin. Lisäksi haluamme kerätä tilastotietoa siitä, miten verkkosivustoamme käytetään, sekä arvioida ja optimoida tarjontaamme. Tämä on oikeutettu etumme EU:n tietosuoja-asetuksen 6.1 artiklan f) kohdan mukaisesti.

Lisätietoja ja Googlen voimassa olevat tietosuojaa koskevat säännöt löytyvät osoitteesta https://policies.google.com/privacy?hl=fi&gl=fi%2F.

Google Ads

Rekisterinpitäjä on sisällyttänyt Google AdWords -palveluja tälle verkkosivustolle. Google AdWords on verkkomainonnan palvelu, jonka avulla mainostava yritys voi näyttää mainoksia Googlen selaimessa ja Google-verkostossa. Google AdWordsin avulla mainostaja voi määrittää etukäteen hakusanat, jotka näyttävät mainossisältöä Googlen selaimessa, kun käyttäjä tekee hakuja näihin hakusanoihin liittyvillä sanoilla omalla selaimellaan. Google-verkoston mainossisältö jaetaan aiheeseen liittyvien verkkosivustojen kesken automaattisella algoritmilla ennakkoon määritettyjen hakusanojen mukaisesti.

Google AdWords -palvelut toimittaa Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Yhdysvallat.

Google AdWordsin tarkoitus on mainostaa verkkosivustoamme näyttämällä relevantteja mainoksia kolmansien osapuolien verkkosivustoilla ja Googlen selaimen hakutuloksissa. Lisäksi omalla sivustollamme näytetään ulkopuolisia mainoksia.

Mikäli käyttäjä saapuu verkkosivustollemme Google-mainoksen kautta, Google asettaa käyttäjän IT-järjestelmään konversioevästeen. Olemme edellä selostaneet, mitä termi ”eväste” tarkoittaa. Konversioeväste toimii 30 päivän ajan, eikä sen avulla ole mahdollista tunnistaa käyttäjän henkilöllisyyttä. Jos konversioeväste on edelleen voimassa, sen avulla voidaan tarkistaa, onko käyttäjä käynyt tietyillä verkkosivuston alasivuilla, kuten verkkokaupan ostoskorissa. Konversioevästeen avulla meidän ja Googlen on mahdollista tarkistaa, onko AdWords-mainoksen kautta verkkosivustollemme saapunut henkilö saanut aikaan myyntiä, eli tehnyt tai keskeyttänyt ostotapahtumia.

Google käyttää kerättyjä tietoja silloin, kun konversioevästettä käytetään verkkosivuston kävijätilastojen muodostamiseen. Me puolestamme käytämme näitä kävijätilastoja selvittääksemme, kuinka monta käyttäjää sivustollemme on saapunut AdWords-mainoksien kautta. Pyrimme siis määrittämään kunkin AdWords-mainoksen tehon ja optimoimaan tulevat AdWords-mainokset. Yrityksemme tai mikään Google AdWords -mainostaja-asiakas ei saa Googlelta mitään sellaisia tietoja, joiden perusteella olisi mahdollista tunnistaa verkkosivustolla kävijä.

Konversioevästeiden avulla tallennetaan kävijään liittyviä tietoja, kuten hänen selaamishistoriansa. Jokainen vierailu verkkosivustollamme johtaa tiettyjen henkilötietojen siirtämiseen Googlelle Yhdysvaltoihin. Näitä tietoja ovat muun muassa käytetyn internet-yhteyden IP-osoite. Google tallentaa nämä henkilötiedot Yhdysvalloissa. Tiettyjen ehtojen täyttyessä Google voi välittää tällä tavoin keräämiään henkilötietoja kolmansille osapuolille.

Evästeiden poistaminen

Käyttäjä voi estää verkkosivustomme asettamat evästeet edellä kuvatulla tavalla milloin hyvänsä säätämällä selaimen asetuksia ja siten estämällä kyseisen kaltaisien evästeiden tallentamisen pysyvästi. Jos käyttäjä määrittää selaimensa asetukset tällä tavoin, Google ei enää voi asettaa evästettä käyttäjän IT-järjestelmään. Lisäksi Google Analyticsin aiemmin asettama eväste on mahdollista poistaa milloin tahansa selaimen asetuksia tai muuta ohjelmistoa käyttämällä.

Lisäksi käyttäjät voivat estää kiinnostuksen aiheisiin liittyvät Googlen mainokset. Se edellyttää, että käyttäjä vierailee osoitteessa www.google.fi/settings/ads kullakin käyttämällään selaimella ja valitsee haluamansa asetukset.

Edellä kuvatun kaltaisen tietojenkäsittelyn lainsäädännöllinen peruste on EU:n tietosuoja-asetuksen 6.1 artiklan f) kohta. Haluamme taata tarvelähtöisyyden verkkosivustomme suunnittelussa sekä sivuston jatkuvan optimoinnin. Lisäksi haluamme kerätä tilastotietoa siitä, miten verkkosivustoamme käytetään, sekä arvioida ja optimoida tarjontaamme. Tämä on oikeutettu etumme EU:n tietosuoja-asetuksen 6.1 artiklan f) kohdan mukaisesti.

Lisätietoja ja Googlen voimassa olevat tietosuojaa koskevat säännöt löytyvät osoitteesta https://policies.google.com/privacy?hl=fi&gl=se.

6. YouTube

Käytämme verkkosivustollamme Googlen palveluvalikoimaan kuuluvan YouTuben sosiaalisen median toimintoja mahdollistavia laajennusosia EU:n tietosuoja-asetuksen 6.1 artiklan f) kohdan mukaisesti voidaksemme esitellä tuotevalikoimaamme verkossa houkuttelevasti. Sivujen operaattori on YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Yhdysvallat. Kun käyttäjä käy sivulla, joka sisältää YouTube-laajennusosan, sivu muodostaa yhteyden YouTuben palvelimiin. YouTuben palvelimelle ei ilmoiteta, millä sivuilla käyttäjä on vieraillut. Jos käyttäjä on sillä hetkellä kirjautuneena sisään omaan YouTube-tiliinsä, YouTube voi lisätä käyttäjän selaamista koskevat tiedot hänen henkilökohtaiseen profiiliinsa. Jos käyttäjä ei halua, että YouTube tallentaa verkkosivustomme kautta kerättyjä tietoja käyttäjän YouTube-tilille, hänen on kirjauduttava ulos YouTubesta ennen vierailua sivustollamme.

Lisätietoja käyttäjätietoihin liittyvästä tietosuojasta on YouTuben tietosuojalausunnossa:https://policies.google.com/privacy?hl=fi&gl=se.

7. Facebook

Käytämme verkkosivustollamme sosiaalisen median Facebook-palvelun (Facebook Inc. 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Yhdysvallat ja jos käyttäjä käyttää Facebook-sivuja EU-/ETA-alueella, Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlanti) toimintoja mahdollistavia laajennusosia EU:n tietosuoja-asetuksen 6.1 artiklan f) kohdan mukaisesti tuotemerkkimme tunnettuuden kasvattamiseksi. Tämä kaupallinen käyttötarkoitus on oikeutettu etumme EU:n tietosuoja-asetuksen 6.1 artiklan f) kohdan mukaisesti.

Käytämme sivustollamme ”Tykkää”- ja ”Jaa”-painikkeita. Kun käyttäjä vierailee verkkosivustomme sivulla, joka sisältää tällaisen laajennusosan (Tykkää- tai Jaa-painikkeen), Facebookin palvelimiin ei muodosteta välitöntä yhteyttä. Jos käyttäjä napsauttaa kumpaa tahansa painiketta, hänet ohjataan Facebook-sivulle. Käyttäjä voi sitten ”jakaa” sisällön tai ”tykätä” siitä napsauttamalla vastaavaa painiketta uudelleen. Facebook-verkkosivustolla käyminen antaa Facebookille tiedon siitä, että käyttäjä on vieraillut kyseisellä sivulla, vaikka hänellä ei olisikaan omaa Facebook-tiliä tai hän ei olisi sillä hetkellä kirjautuneena Facebookiin. Nämä tiedot (mukaan lukien IP-osoite) lähetetään välittömästi käyttäjän selaimesta johonkin Facebookin Yhdysvalloissa sijaitsevista palvelimista, johon tiedot tallennetaan. Jos käyttäjä on kirjautuneena sisään Facebookiin ja käyttää Facebook-sivustolla olevia laajennusosia (esim. napsauttaa Tykkää- tai Jaa-painiketta), myös nämä tiedot lähetetään ja tallennetaan välittömästi johonkin Facebookin palvelimista. Lisäksi nämä tiedot julkaistaan Facebookissa ja näytetään käyttäjän Facebook-kavereille. Facebook voi käyttää näitä tietoja mainostamiseen, markkinatutkimuksien tekemiseen sekä Facebook-sivujen tarvelähtöiseen suunnitteluun. Tätä tarkoitusta varten Facebook laatii käyttäjistä, kiinnostuksen aiheista ja käyttäjien välisistä suhteista profiileja, joiden avulla esimerkiksi arvioidaan, miten käyttäjä käyttää verkkosivustoamme suhteessa käyttäjälle Facebookissa näytettyihin mainoksiin, ilmoitetaan muille Facebook-käyttäjille käyttäjän toiminnasta verkkosivustollamme sekä tarjotaan muita käyttäjän Facebookin käyttöön liittyviä palveluja.

Facebook on ilmoittanut, että yritys noudattaa US Privacy Shield -järjestelyn tietosuojaa koskevia ehtoja ja että se on rekisteröitynyt Yhdysvaltain kauppaministeriön US Privacy Shield -ohjelmaan. Me emme pysty vaikuttamaan Facebookin tapaan käsitellä henkilötietoja.

Jos käyttäjä ei halua, että Facebook tallentaa verkkosivustomme kautta kerättyjä tietoja käyttäjän Facebook-tilille, hänen on kirjauduttava ulos Facebookista ennen vierailua sivustollamme.

Tiedonkeruun tarkoitus ja laajuus, Facebookin jatkuva tiedon käsittely ja käyttö sekä käyttää koskevat, yksityisyyttä suojaavat oikeudet ja asetusvaihtoehdot löytyvät Facebookin tietosuojaohjeista (https://www.facebook.com/about/privacy/).

8. Tietosuoja työhaussa

Rekisterinpitäjän on kerättävä ja käsiteltävä hakijan henkilötietoja työnhakuprosessin aikana. Käsittely voi tapahtua myös sähköisesti. Näin toimitaan, jos työnhakija lähettää hakuasiakirjansa rekisterinpitäjälle sähköisessä muodossa, kuten sähköpostitse tai verkkosivustolta löytyvän lomakkeen kautta. Jos rekisterinpitäjä solmii työsuhteen työnhakijan kanssa, toimitetut tiedot tallennetaan lainsäädännön sallimalla tavalla työhönottoprosessin suorittamiseksi. Jos rekisterinpitäjä ei solmi työsuhdetta työnhakijan kanssa, hakuasiakirjat poistetaan automaattisesti kahden kuukauden kuluessa päätöksen ilmoittamisesta, elleivät rekisterinpitäjän muut lainsäädännölliset velvoitteet estä tätä. Tässä yhteydessä lainsäädännöllinen peruste voi olla Swedish General Gender Equality Act (AAG) -säädöksen edellyttämän kirjallisen näytön luovuttaminen oikeudenkäyntiä varten.

9. Verkkofonttien käyttäminen

Ulkopuolisista lähteistä peräisin olevia fontteja eli kirjasimia sekä kuvakkeita (yhteisesti verkkofontteja) käytetään verkkosivustollamme olevien tietojen ulkoasun parantamiseen. Jotta teksti, fontit ja kuvakkeet voitaisiin näyttää oikein, käyttäjän verkkoselain lataa tarvittavat fontit selaimen välimuistiin, kun käyttäjä vierailee sivustolla. Tätä varten kyseisellä hetkellä käytössä olevan selaimen on muodostettava yhteys fonttien tarjoajan palvelimeen. Tässä yhteydessä fonttien tarjoaja saa tiedon siitä, että käyttäjän IP-osoitteesta on vierailtu verkkosivustollamme. Sivustollamme käytetään seuraavia fontteja:

Google Fonts, palveluntarjoaja Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Yhdysvallat. (Jäljempänä ”Google”.)

Edellä kuvatun kaltaisen tietojenkäsittelyn lainsäädännöllinen peruste on EU:n tietosuoja-asetuksen 6.1 artiklan f) kohta. Fontteja käytetään, jotta sivustomme näyttäisivät yhtenäisiltä ja houkuttelevilta. Tämä on oikeutettu etumme tässä yhteydessä.

Käyttäjän on mahdollista määrittää verkkoselaimensa asetukset siten, ettei fontteja ladata fonttien tarjoajan palvelimilta (tämä on mahdollista tehdä esimerkiksi asentamalla selaimeen lisäosa, kuten NoScript tai Ghostery for Firefox). Jos käyttäjän selain ei tue fonttia tai jos käyttäjä estää pääsyn palvelimiin, teksti näytetään oletusfontilla.

Lisätietoja Google Fonts -palvelusta on saatavana täällä: https://developers.google.com/fonts/faq?csw=1.
Tutustu myös Googlen yksityisyydensuojakäytäntöön käyttämällä edellä olevia linkkejä.

Lisätietoja Font Awesome -palvelusta on saatavana täällä: https://fontawesome.com/help. Font Awesomen yksityisyydensuojakäytäntö: https://fontawesome.com/privacy.

10. Tietojen siirtäminen

Mitään henkilötietoja ei siirretä kolmansille osapuolille lukuun ottamatta seuraavia poikkeuksia:

 • Mikäli käyttäjä itse antaa EU:n tietosuoja-asetuksen 6.1 artiklan a) kohdan mukaisesti suoran suostumuksensa tietojen siirtoon.
 • Mikäli tietojen siirto on EU:n tietosuoja-asetuksen 6.1 artiklan f) kohdan mukaisesti välttämätöntä, jotta voidaan laatia, esittää tai puolustaa oikeusvaateita, eikä ole syytä olettaa, että jonkin merkittävän käyttäjällä olevan edun suojaaminen edellyttää tietojen siirtämättä jättämistä.
 • Mikäli EU:n tietosuoja-asetuksen 6.1 artiklan c) kohdan mukaisesti jokin lainsäädännöllinen velvoite edellyttää tietojen siirtämistä.
 • Mikäli laki sallii tietojen siirtämisen ja EU:n tietosuoja-asetuksen 6.1 artiklan b) kohdan mukaisesti käyttäjän kanssa on muodostettava sopimussuhde.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti rekisteröidyillä henkilöillä on seuraavat oikeudet:

 • EU:n tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukainen oikeus pyytää nähtäväksi omat henkilötietonsa, joita olemme käsitelleet. Rekisteröidyillä henkilöillä on mahdollisuus pyytää seuraavia tietoja: tietojen käsittelyn tarkoitus, henkilötietojen ryhmittely, henkilötietojen olemassa olevien tai tulevien vastaanottajien ryhmittely, suunniteltu tietojen säilytysaika, rekisteröidyn henkilön oikeus pyytää henkilötietojensa oikaisua, poistamista tai käsittelyn rajoittamista, rekisteröidyn henkilön oikeus vastustaa tietojen käsittelyä (jos hänellä lain mukaan on muutoksenhakuoikeus), henkilötietojen alkuperä, mikäli emme itse ole keränneet niitä rekisteröidyltä henkilöltä, tieto siitä, suoritetaanko päätöksenteko (mukaan lukien tietojen tarkastelu) automaattisesti sekä muut mahdolliset oleelliset tiedot edellä mainituista asioista.
 • EU:n tietosuoja-asetuksen 16 artiklan mukainen oikeus pyytää tallentamiemme henkilötietojen virheiden tai puutteiden välitöntä oikaisua.
 • EU:n tietosuoja-asetuksen 17 artiklan mukainen oikeus pyytää tallentamiemme henkilötietojen poistamista, mikäli niiden käsittely ei ole välttämätöntä seuraavista syistä: rekisteröidyn henkilön sananvapautta tai tiedonvälityksen vapautta koskevan oikeuden käyttäminen, lakisääteisen velvoitteen noudattaminen, käsittelytehtävän suorittaminen yleisen edun vuoksi tai oikeusvaateiden laatiminen, esittäminen tai puolustaminen.
 • EU:n tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukainen oikeus pyytää rekisteröidyn henkilön henkilötietojen rajoittamista, mikäli rekisteröity henkilö kiistää tietojen paikkansapitävyyden, käsittely on lainvastaista ja rekisteröity henkilö vastustaa tietojen poistamista, emme enää tarvitse henkilötietoja, mutta rekisteröity henkilö vaatii tietoja tarkoituksenaan oikeusvaateiden laatiminen, esittäminen tai puolustaminen, tai rekisteröity henkilö on EU:n tietosuoja-asetuksen 21 artiklan mukaisesti kieltänyt henkilötietojensa käsittelyn.
 • EU:n tietosuoja-asetuksen 20 artiklan mukainen oikeus saada itseensä liittyvät henkilötiedot käyttöönsä jäsennellyssä, yleisesti käytössä olevassa ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä oikeus pyytää näiden tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle.
 • EU:n tietosuoja-asetuksen 7.3 artiklan mukainen oikeus perua aiemmin annettu suostumus milloin tahansa. Peruuttamisen seurauksena emme saa enää jatkaa rekisteröityä henkilöä koskevien tietojen käsittelyä aiemmin annetun suostumuksen mukaisesti.
 • EU:n tietosuoja-asetuksen 77 artiklan mukainen oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Sääntönä voidaan pitää, että rekisteröity henkilö voi kääntyä joko oman asuinpaikkansa tai yrityksemme osoitteen mukaisen paikkakunnan valvontaviranomaisen puoleen.


Jos rekisteröity henkilö käyttää oikeuttaan oikaista tai poistaa henkilötietojaan tai rajoittaa niiden käsittelyä, rekisterinpitäjä on velvoitettu ilmoittamaan asiasta kaikille vastaanottajille, joille henkilötietoja on luovutettu, ellei se ole kokonaan mahdotonta tai aiheuta kohtuuttomasti työtä. Rekisteröidyillä henkilöillä on oikeus saada tiedot näistä vastaanottajista rekisterinpitäjiltä.

12. Vastustamisoikeus

Mikäli rekisteröidyn henkilön henkilötietoja käsitellään oikeutetun edun toteuttamiseksi EU:n tietosuoja-asetuksen 6.1 artiklan b) kohdan mukaisesti, henkilö on oikeutettu EU:n tietosuoja-asetuksen 21 artiklan mukaisesti vastustamaan henkilötietojensa käsittelyä, mikäli hänellä on henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvä erityinen peruste tai mikäli vastustaminen liittyy suoramarkkinointiin. Viimeksi mainittuun syyhyn liittyen rekisteröidyillä henkilöillä on yleinen vastustamisoikeus, jonka me toimeenpanemme ilman henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvän erityisen perusteen vaatimusta.

Jos rekisteröity henkilö haluaa käyttää peruuttamis- tai vastustamisoikeuttaan, pyydämme lähettämään sähköpostiviestin osoitteeseen dc@dustcontrol.fi.

13. Tietosuojalausunnon julkaisuajankohta ja muutokset

Voimassa oleva tietosuojalausunto on julkaistu helmikuussa 2019.

Dustcontrol FIN Petikontie 4, 01720 Vantaa