Kontti

See full description of larger containers below.

Kontti Art nr Näytä mallit Sulje

Imuletku 152, vakio 2010
2010
Imuletku 102, vakio 2011
2011
Imuletku 102 kulutuskest 2033
2033
Imuletku 152 kulutuskest 2045
2045
Imuletku 76 kulutuskest 2046
2046
Imuletku 76 PU 2056
2056
LiitospantaØ 76 3007
3007
Liitospanta108 3031
3031
Liitospanta160 3045
3045
Putkiyhte 108/102 3300
3300
Pyöräsarja 4 kp 7404
7404
Letkuliitin 76 7419
7419
Letkuliitin 102 7420
7420
Letkuliitin 160 7421
7421
Rengassarja 2,5 m 3 , 4 kp 7422
7422
Putkiyhde 160/152 742301
742301
Letkuyhde 76/X160 7436
7436
Letkuyhde 102/X160 7437
7437
Letkuyhde 152/X160 7438
7438
Syklonikans 7448
7448

Tehokas laskukammioerottelu voidaan toteuttaa liittämällä imu- ja poistoletkut suureen konttiin (4-8 m3 ). Karkean jätteen erottelu suoraan konttiin on erinomainen jätteenkäsittelytapa, osaksi koska järjestelmä on suljettu ja osaksi, koska käsittely tapahtuu rationaalisesti ja taloudellisesti. Kontti voi myös toimia sykloniesierottimen alle asetettavana keräyssäiliönä, jolloin se on varustettava liitännällä ylöspäin. Kontti on osa imujärjestelmää, joten se on mitoitettava alipainetta varten. Kunnat ja puhtaanapitoyritykset käyttävät erilaisia tyhjennysjärjestelmiä. Oheinen kuvasarja esittää joitakin periaatejärjestelmiä. Käytettävä periaate valitaan useimmiten yhdessä kuljetusyrityksen kanssa. Oikean konttityypin valintaan vaikuttavat yleensä seuraavat tekijät.
 

  1. Hinta/tyhjennys.
  2. Tyhjennys jäteautoon.
  3. Ajaminen täyden kontin kanssa kaatopaikalle.
  4. Eroteltavan materiaalin koostumus ja paino.
  5. Materiaalin kaato-olosuhteet (mahdolliset terveysriskit).
  6. Tyhjennyksestä aiheutuvan katkon pituus ja mahdollinen
    tuplakonttien tarve.
  7. Ajo- ja kääntymismahdollisuudet kontin sijoituspaikalla.