Sulkusyötin

Sulkusyötin Art nr Näytä mallit Sulje

Sulkusyötin 160 708800
708800
Sulkusyötin 250 7362
7362
Sulkusyötin 400 7342
7342

Sulkusyöttimen ø160 mukana toimitetaan magneettiventtiilit paineilmasylintereille. Ohjausautomatiikka Y2, Y3 alla. Huomaa, että venttiilit ovat auki silloin, kun jännitesyöttöä ei ole. Alempi poistoventtiili on tuettava jalkoihin/alustaan niin, ettei siihen kohdistu vetoa.

 

Tässä sulkusyöttimessä on kaksi venttiiliä materiaalin poistoa varten sekä sulkupelti paineen poistamiseksi sulusta. Sulkusyöt- timen mukana toimitetaan magneettiventtiilit kaikille venttiileille sisältävä lohko. Ohjausjakso, ks. alla. Sivulla 68 kuvattu sulkuau- tomatiikka ohjaa signaalinantoa. Huomaa, että sulkuventtiilit Y2 ja Y3 on kytkettävä avautumaan silloin, kun mangeettiventtiileillä ei ole jännitesyöttöä. Alempi poistoventtiili on tuettava jalkoihin/alustaan siten,ettei siihen kohdistu vetoa.

TECHNICAL DATA Ø160 Ø250 Ø400
Volume of Receiver 12 l 110 l 190 l
Air Consumption/cycle (5 bar) 5 15 60
Solenoids 24V AC 2 pcs 4 pcs 4 pcs.
Service Interval 1 year 1 year 1 year
(singel shift operation)