Dustcontrol x Suomen Asbestitekniikka

 

Asbesti on erittäin vaarallista hengitettynä ja altistaa erilaisille keuhkosairauksille, kuten keuhkosyövälle ja asbestoosille. Tämän vuoksi työskentelyyn asbestityömailla tulee kiinnittää erityistä huomiota. Työstettävä tila täytyy asbestityömaalla erottaa ilmastoinnillisesti kaikista muista tiloista mm. sulkutunneleiden, alipaineistajien ja kohdepoistoimureiden avulla, jotta asbesti ei pääse leviämään.

Asbestityömailla käytettävillä alipaineistajilla alipaineistetaan työtila, jossa purkutyö suoritetaan. Alipaineistajat vaihtavat huoneilman vähintään 10 kertaa tunnissa. Lisäksi asbestityömailla käytetään kohdepoistoimureita ja tarvittaessa hiontatöissä myös esierottelijaa, joka suodattaa pois karkeamman pölyn paljon pölyävistä tiloista.

Asbestityömailla työntekijöiden turvallisuus perustuu pitkälti asianmukaisiin suojavarusteisiin. Lisäksi täytyy varmistaa, ettei asbestipölyä pääse työn aikana leviämään purkutyömaan ulkopuolelle, jotta työntekijät eivät altistu asbestipölylle varsinaisen työn suorittamisen jälkeen.

Asbestityömaita koskeva lainsäädäntö muuttui vuoden 2016 alussa, jonka jälkeen ilman puhtausmittaukset tulivat asbestityömaille pakollisiksi. Ilman puhtausmittauksissa työmaan asbestipitoisuudet todennetaan laboratoriokokeilla, ja näin varmistetaan, että työtila on varmasti puhdas ja turvallinen. Myös alipaineistettujen tilojen ilmanpaineseuranta tuli lakiuudistuksen myötä pakolliseksi.