Finnbuildin antia: Pölyntorjunta rakennusalalla

Finnbuildin antia: Pölyntorjunta rakennusalalla

Järjestyksessään 22. Finnbuild-messut on saatu kunnialla pois päiväjärjestyksestä ja nyt on aika tapahtuman jälkipuinnille. Tapaamisten ohella tämänkin vuoden parasta antia olivat erilaiset puheenvuorot, paneelit, tietoiskut ja seminaarit. Ehdimme kiireisestä messuaikataulustamme huolimatta kuuntelemaan Ramirentin Sami Metson puheenvuoroa pölyntorjunnasta rakennusalalla.

Rakentamisen pölyntorjuntaa ohjeistaa useampikin eri laki tai asetus. Yhteistä kaikille säännöksille on se, että rakentamisesta ei saa aiheutua merkittävää haittaa työntekijöille eikä sivullisille. Pölyntorjunnan rooli työturvallisuudessa onkin merkittävä.

Sami Metso totesi puheenvuorossaan, että rakennusalalla kymmeniä tuhansia työntekijöitä altistuu pölylle päivittäin. Pöly on hänen mukaansa rakentamisen suurin yksittäinen terveyshaitta. Erityisen haastavaksi siitä tekee pölyn vaikea havaitseminen.

Ramirentin Sami Metson mukaan rakennuttajat kokevat pölyntorjunnan kustannuksia nostavana ja hankalasti toteutettavana toimenpiteenä. Yhtenä ongelmakohtana on pidetty alipaineistuksen haasteita. Alipaineistukselle on kyllä annettu ohjeistuksissa tavoitearvot, mutta käytännössä aina ei olla pystytty varmasti toteamaan täyttyvätkö kriteerit. Tämä on haaste, sillä sekä merkittävä ylipaine että alipaineen puute aiheuttavat ongelmia.

Ratkaisu näihin ongelmiin löytyy Sami Metson mukaan automaattisesta paineentasaimesta. Alipaineistajan lisälaitteena toimiva paineentasain valvoo reaaliaikaisesti painetta ja reagoi automaattisesti olosuhteiden muuttumiseen pitäen yllä sille asetettua painetasoa.

Alipaineistaminen ja paineentasaus ovat toki vain yksi osa nykyaikaista pölyntorjuntaa. Puheenvuorossa nostettiin esiin seuraavat nykyaikaiseen pölyntarjontaan liittyvät laitteet ja menetelmät:

  • Pölyntorjuntasuunnitelmat, mitoitus sekä työmenetelmät
  • Huolellinen osastointi
  • Kohdepoistolaitteiden käyttö
  • Nykyaikainen alipaineistuskalusto ja paineentasaus
  • Keskussiivousjärjestelmien hyödyntäminen
  • Säännöllinen siivous

 

Yllä olevien laitteiden ja menetelmien avulla pidät huolta, ettei työmaalla ongelmia pääse muodostamaan rakennusalan näkymätön vihollinen, pöly. Meiltä löydät ratkaisut kaikenkokoisiin tarpeisiin!