Uusi asbestilaki käsittelyssä

Eduskunta käsittelee parhaillaan lakia asbestipurkutöiden vaatimuksista.

Eduskunta käsittelee parhaillaan lakia asbestipurkutöiden vaatimuksista.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi läki asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista. Esityksen tarkoituksena on siirtää asbestipurkutyötä koskevan sääntelyn olennainen sisältö lain tasolle ja samalla ajanmukaistaa sitä.  

Laissa ehdotetaan myös, että asbestipurkutyötä tekevällä työntekijällä on oltava tarvittava pätevyys ja  lupajärjestelmää purkutyön tekijöille.

Toteutuessaan laki parantaisi asbestipurkutyön turvallisuutta, sillä lupajärjestelmä on katsottu tarpeelliseksi asbestin vaarallisuuden vuoksi.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2016.

Lue lisää lakialoitteesta täältä