Jätehuolto & Jätteenpolttolaitokset

Waste Management and Furnance

Jätehuollossa ja jätteenpolttolaitoksissa on monia sovellutusalueita, joissa uudenaikaisilla kohdepoistolla ja materiaalinsiirtojärjestelmillä voidaan parantaa kokonaistoimintoja, joka saa aikaan kustannussäästöä. esim. käyttämällä syntyvää lämpöä pienentämään lämmityskustannuksia.

Dustcontrol on toimittanut useita järjestelmiä ympäri maailmaa suodattamaan ja keräämään vaarallisia kaasuja ja jäteaineita ja siirtämään ne suunniteltuun paikkaan. Esierottimia käytetään myös erottamaan nesteitä metalleista.

 

Success Storie: KRV Arnoldstein

Tuotteet

keskussiivousjärjestelmät, esierottimet

Referenssit

ITT Water & Wastewater, KRV, Viridor Waste Management, Rural Energy.