Valintaopas

Tutustu klikkaam alla numeroita ja kuvaa.

Selection Guide
Täydellinen järjestelmä
Jotta imujärjestelmällä saavutettaisiin halutut vaikutukset, on järjestelmän oltava täydellinen, imusuojasta aina alipaineen kehittimeen. Järjestelmän kaikki osat ovat yhtä tärkeitä haluttujen toimintojen toteuttamiseksi.
Pölynerotin
Poistojärjestelmään on aina asennettava pölynerotin. Pölynerottimessa karkeaerottelu tapahtuu syklonissa ja hienoerottelu kartiovekkisuodattimissa, jotka on asennettu syklonin keskelle. Vekkisuodattimessa suodatuspinta on hyvin suuri suhteessa suodattimen vaippapintaan. Näin pölynerotin voidaan tarvittaessa toteuttaa pienikokoisena Suodattimet puhdistetaan paineilmasysäyksillä. Tämä puhdistusmenetelmä on paitsi hyvin tehokas myös estää suodattimien vauriot. Tavallisesti pölynerotin on varustettu muovisäkillä, johon erotettu materiaali kerätään, mutta erottimeen voidaan asentaa myös monia eri tyyppisiä poistolaitteita.
Alipaineen kehitin
Alipaineen kehitin on järjestelmän ydin, joka kehittää imuilman käytössä tarvittavan alipaineen. Tämän tyyppisessä poistojärjestelmässä käytetään 6-40 kPa alipainetta. Tavallisissa kohdepoisto- ja siivousjärjestelmissä käytetään turbopumppuja, joiden teho on optimaalinen tähän käyttötarkoitukseen. Kun vastus kasvaa, turbopumppu tuottaa ylimääräisen painehuipun, jolloin putkistoon ei pääse syntymään tukkeutumia. Savun ja kevyen pölyn, kuten paperipölyn poistojärjestelmissä käytetään keskipakopuhaltimia. Puhaltimilla on suuri ilmateho ja alhaisempi sekä suhteellisen vakiona pysyvä painetaso. Dustcontrolin järjestelmissä niin turbopumppujen kuin keskipakopuhaltimienkin hyötysuhde on korkea ja äänieristys tehokas, ks. Tekniset tiedot.
Ohjausjärjestelmä
Moottorikäynnistin ja kojekaappi ohjaavat pumpun/puhaltimen käynnistymistä ja pysähtymistä sekä suodattimen puhdistusta. Järjestelmään voidaan asentaa myös useita muita automaattitoimintoja. Järjestelmästä voidaan tehdä älykäs melko yksinkertaisilla ohjauksilla, esim. karkean materiaalin käsittelemiseksi putkistoissa tai tehonkulutuksen säätämiseksi tarpeen mukaan.
Putkisto
Työpisteestä pöly ja muu materiaali kulkee keskusyksikölle putkistoa pitkin. Pöly on normaalisti luonteeltaan hankaavaa, joten vakioputket on valmistettu 1,5 mm teräksestä. Savua ja puhdasta ilmaa käsiteltäessä voidaan käyttää vahvistettuja kierresaumaputkia. Valikoimaamme kuuluu myös ruostumattomia putkia sekä erikoisen kulutuksenkestäviä putkiosia. Dustcontrolilla on myös täydellinen valikoima erilaisia putkiosia ja kierreliitäntäisiä asennusosia, joiden avulla putkistoreitit voidaan suunnitella hyvin joustavasti. Järjestelmäsaneeraukset ovat myös helppoja.
Työpistevarustus
Kohdepoistojärjestelmä mitoitetaan siten, että vain käytössä olevat imurasiat ovat auki. Näin keskusyksikön koko ei kasva liian suureksi. Kaikissa imurasioissa on siis oltava jonkun tyyppinen venttiili tai pelti. Nämä voivat olla manuaalisia, esim. läppäventtiilejä tai käsikäyttöisiä sulkupeltejä, tai vaihtoehtoisesti automaattisesti ohjautuvia sulkupeltejä, jotka avautuvat imutoiminnon käynnistyessä. Savunpoistoon on saatavana useita erilaisia poistovarsia. Ne ovat helposti säädettävissä ja läpimitaltaan pieniä, joten ne voidaan helposti asettaa hyvin lähelle savun lähdettä. Erilaiset kannatusvarusteet, kuten kääntövarret ja letkunkelauslaitteet helpottavat poistojärjestelmän laitteiden käyttöä. Suuria materiaalimääriä käsiteltäessä voidaan materiaali tyhjentää ruostumattomaan suppiloon ja imeä pois sieltä.
Lisävarusteet
Letkun tulee olla toisaalta joustava, jotta sitä on helppo käsitellä, ja toisaalta riittävän kestävä pölyn ja lastujen siirtoon. Huomioi letkun valinnassa esiintyykö kohteessa hankaavia materiaaleja, kemikaaleja, korkeita lämpötiloja jne. Dustcontrolilla on kattava valikoima erikokoisia letkuja ja liittimiä. Siivousvarusteet, imusuojat ja suuttimet ovat komponentteja, jotka vangitsevat likaiset ilman. Koko järjestelmän tehokkuus määräytyy näiden varusteiden muotoilun mukaan. Erilaiset olosuhteet vaativat usein erikoislisävarusteita. Dustcontrolin laaja valikoima sisältää kaiken tarvittavan kaikkiin kohteisiin. Jos mikään vakiolisävarusteistamme ei sovellu tarkoitukseen, valmistamme tarvittavan osan erikoistilauksesta.
Esierotin
Esierottimia on käytettävä aina, jos eroteltava materiaali on hyvin karkeaa tai sitä on kohteessa runsaasti. Esierotin voidaan asentaa työpisteen yhteyteen esim. erilliskäsittelyn ja kierrätyksen toteuttamista varten, tai se voidaan sijoittaa keskusyksikköön. Esierottimen toimintatapa on dynaaminen, eli ilmavirran suuntaa vaihdetaan siten, että materiaali sinkoutuu pois ilmavirrasta. Tämä voidaan toteuttaa syklonissa tai nk. laskukammiossa. Laskukammio on yleensä säiliön muotoinen ja sen toisessa päädyssä on imu- ja poistoaukko. Kun ilmavirran suunta kääntyy, karkea materiaali sinkoutuu säiliön sisään. Koska esierottimia käytetään kohteissa, joissa poistojärjestelmä joutuu käsittelemään suuria materiaalimääriä, on tärkeää suunnitella myös poistoyksiköt huolellisesti. Dustcontrol voi tarjota useita erilaisia vakioratkaisuja, kuten sulkusyöttimet, materiaalin keruusäiliöt ja ruuvijätepuristimet.