Puolikiinteät imujärjestelmät

Seuraavat seikat on varmistettava ennen järjestelmän mitoituksen ja suunnittelun aloittamista:

  • Portable Stationary Vacuum Systems from DustcontrolValitse järjestelmätoiminnot - kohdepoisto, siivous, materiaalinsiirto. Useissa tapauksissa voi olla järkevää varustaa järjestelmä päätoiminnon lisäksi esim. siivoustoiminnolla.
  • Valitse työpistevarusteet. Jokaiselle imurasiatyypille on määritettävä käytettävä imulaitetyyppi ja sulkupellin tyyppi (automatiikka). Tämä edellyttää suoritettavien tehtävien määrittämistä.
  • Määritä samanaikaisesti käytettävien imurasioiden määrä. Laitteisto mitoitetaan tietylle samanaikaisten käyttäjien maksimimäärälle. Isommissa järjestelmissä on määritettävä myös järjestelmäosien samanaikaisten käyttäjien määrä.
  • Luonnostele putkistoreitti ja valitse keskusyksikön asennuspaikka. Huomioi asennusta koskevat vaatimukset, esim. kattokorkeus, läpiviennit, kuormitus jne.
  • Määritä poistettavan materiaalin hankausominaisuudet, räjähdysvaara, tukkeutumavaara jne.
  • Määritä eroteltavan materiaalin määrä aikayksikköä kohti - valitsi esierotin ja materiaalinkäsittelylaitteen tyyppi. Tyhjennysjärjestelmä ym. on valittava asiakkaan toiveiden mukaan.
  • Valitse käynnistysautomatiikka, esim. käynnistys ja pysäytys viikkokellon avulla tai järjestelmän jaksottainen käyttö.
  • Suunnittele sähkö- ja paineilmaliitäntätarpeet. Selvitä missä liitäntöjä tarvitaan ja kuka suorittaa asennuksen.

 

 

 

 

 

 

DC11-Module
DC 3800 Stationary